7.08.2555

ບົດກະວີ "ຕອບ ຈ.ມ ສາວແດນຈຳປາ"

  • ເມື່ອໄດ້ຮັບ ຈ.ມ ນາດນ້ອງ..........ແດນຖີ່ນດີນຈຳປາ ຮຽມເອີຍ !
ພີ່ຄະນິງໃນໃຈ.....................................ເບີກບານມະໂນແມ້ງ
ແນວວ່ານົງຄານຫຼ້າ.............................ວາຈາຫວານອ້ອຍອີ່ນ
ຍີນຄາລົມວາດເວົ້າ..............................ຫວານຊຶ້ງຊື່ນມະໂນ ພີ່ເດ.
  • ພີ່ຕ້ອງຂໍໂທດດ້ວຍ.....................ທີ່ບໍ່ຕອບ ຈ.ມ ສານ
ເພາະວ່າການຈຳເປັນ...........................ຈິ່ງສົ່ງສານມານານຊ້າ
ຂໍໃຫ້ນວນລະໄມໜ້າ............................ອານົມມານ້ອງພີ່
ເຂົ້າໃຈຕີທີ່ພີ່ເວົ້າ..................................ອະໄພດ້ວຍຢ່າໝ່າຍໃຈ.
  • ຄຳສັນຍາທີ່ວ່າໄວ້......................ພີ່ບໍ່ລ່າຍລືມໄລ   ດອກນາ !
ວ່າຈະຂຽນ ຈ.ມ ຫາ.............................ໜຶ່ງເດືອນຄົນລະຄັ້ງ
ພີ່ກໍ່ຍັງຈຳໄດ້.......................................ຈິ່ງຂຽນມາຕ້ານຕອບ
ມອບເປັນຄຳກາບສ້ອຍ.........................ກອນກ້ອມກ່ອມໃຈ.
  • ເປັນແນວໃດນ້ອງຫຼ້າ..................ຍັງຄ່ອຍສະບາຍດີ   ຢູ່ບໍ?
ຫຼືຂຸ່່ນເຄືອງໃຈໃນ................................ຄັບມະໂນໝອງເສົ້າ
ພີ່ຜູ່ເນົາວຽງຈັນກ້ວາງ..........................ຍັງສະບາຍຄືເກົ່າ
ມີແຄ່ເຫງົາງ່ອມເສົ້າ...............................ຍາມອ້າຍຄິດເຖິງ  ເຈົ້າເອີຍ !
  • ສ່ວນວ່າພາບຖ່າຍນ້ອງ................ທີ່ນາງຍື່ນຍໍເຖິງ
ເບີ່ງຄືມີວີນຍານ.....................................ດັ່ງໂຕນາງແທ່້
ເຝົ້າຈອບແນແນມສິ້ງ.............................ຄະນິງຊາຍທຸກບາດຍ່າງ
ພີ່ກໍ່ພໍອຸ່ນດ້ວຍ.......................................ມະໂນແທ້ເມື່ອລ່ຳແຍງ.
  • ຄຳຖະແຫຼງໃນກອນນີ້...................ພີ່ໄດ້ກັ່ນກອງເອົາ
ຈາກມະໂນໃນນຶກ...................................ໜ່ວຍກະດອມໃຈອ້າຍ
ບັນຍາຍເປັນຄຳເວົ້າ.................................ກະວີກອນວອນຕໍ່
ພໍໄດ້ສານຂອດໝັ້ນ..................................ສຳພັນກ້ຽວກ່ອມສະເໜ.
  • ພີ່ບໍ່ເວວັງເວີ້ງ................................ມີໃໝ່ໃຈສອງ
ປອງສາວເມືອງວຽງທອງ.........................ໃຫ້ຫຍຸ້ງໃຈມະນາງນ້ອງ
ຫາກແມ່ນແນນນຳຕ້ອງ............................ຮັກເຮົາສອງສິສົດຊື່ນ
ວັນມື້ອື່ນຂ້າງໜ້າ......................................ຊິສົມແທ້ດັ່ງຫວັງ.
  • ຖ້າຫາກຜິດພາດພັ້ງ......................ປີ້ນປ່ຽນວຽນໝູນ
ບຸນບໍ່ສົມປະຄອງຄຽງ...............................ຮ່ວມຮຽງນາງນ້ອງ
ອ້າຍກໍ່ຄອງເປັນໄດ້...................................ພຽງພີ່ຊາຍເນື້ອອຸ່ນໆ
ບຸນຫາກພໍແຕ່ທໍ່ນັ້ນ..................................ບໍ່ຫວັງເຍີ້ນຍ່າວໄກ.
  • ຂໍພຽງແຕ່ອ້າຍໄດ້...........................ຈາຕໍ່ປະໂລມຂວັນ
ຍາມເມື່ອນວນນາງເຫງົາ............................ບອບລະກຳໃຈກຸ້ມ
ຂໍເປັນຄົນຄອຍອຸ້ມ.....................................ເອົາໃຈເມື່ອນາງງ່ອມ
ບໍ່ຫວັງໄດ້ຮ່ວມຫ້ອງ..................................ຮຽງຕຸ້ມຕ່ອມສອງ  ກໍ່ຢ່າທ້ອນ. !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น